Ogólnopolski, reprezentatywny w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego Wolny Związek Zawodowy Forum-Oświata reprezentuje i chroni interesy pracownicze członków Związku oraz pozostałych pracowników szkół i placówek oświatowych

Władze związku

IV Kadencja (od 25.06.2018 r.)
ZARZĄD KRAJOWY WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „FORUM - OŚWIATA”
SŁAWOMIR WITTKOWICZ 
- Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Forum - Oświata”
 
 BARBARA BELICKA
- Wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego, Skarbnik Zarządu Krajowego
- Przewodnicząca Kujawsko - Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego
DAMIAN DZIATKOWIAK
- Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego
 
 DAGMARA IWANCIW
- Członek Prezydium Zarządu Krajowego, Sekretarz Zarządu Krajowego
 
 EUGENIUSZ BUGAJ
- Członek Zarządu Krajowego
 
 LASANNA GŁÓWCZYK
- Członek Zarządu Krajowego
MIROSŁAW GÓRCZYŃSKI
- Członek Zarządu Krajowego
- Przewodniczący Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego
 
 LILIANNA PAWLAK - KOZŁOWSKA
- Członek Zarządu Krajowego
 
 IWONA RUTKOWSKA - WYDRA 
- Członek Zarządu Krajowego
- Przewodnicząca Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego
 
 NATALIA SIKORA 
- Członek Zarządu Krajowego
- Przewodnicząca Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego
 
 KATARZYNA STRZELECKA 
- Członek Zarządu Krajowego
- Przewodnicząca Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego
 
 TOMASZ SZYMANKIEWICZ
- Członek Zarządu Krajowego
- Przewodniczący Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego
 
 ANNA ZIOMEK - LEWICKA
- Członek Zarządu Krajowego
KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „FORUM - OŚWIATA”
 
MARIA SADOCH
  - Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Wolnego Związku Zawodowego „Forum - Oświata”
 
 IRENA LEWIŃSKA do 31.08.2019 r.
 PIOTR REJMAN - od 09.01.2020 r.
 - Wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej
 
 MARLENA PARUCH
- Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej
IRENA MOLENDA do 05.09.2019 r.
- Magdalena ŻUROWSKA - od 09.01.2020 r.
Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej
 BEATA SZYMAŃSKA
- Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej