Wolny Związek Zawodowy
„Forum - Oświata”

Wspierając się wzajemnie jesteśmy silniejsi i możemy więcej …

Slider

 

 

Ogólnopolski, reprezentatywny w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego Wolny Związek Zawodowy Forum-Oświata reprezentuje i chroni interesy pracownicze członków Związku oraz pozostałych pracowników szkół i placówek oświatowych

WZZ Forum-Oświata

Opowiada się za nadaniem właściwej rangi Oświacie w Polsce , a polskim nauczycielom  i pracownikom oświaty pozycji społeczno zawodowej adekwatnej do roli przełożonej przez nich w funkcjonowaniu Państwa oraz zagwarantowaniem wynagrodzeń na godnym poziomie !!!

WZZ Forum-Oświata

Przynależność do
WZZ  „Forum-Oświata
zapewnia reprezentowanie indywidualnych interesów pracowniczych przed pracodawcą, organem prowadzących i sprawującym nadzór, profesjonalną pomoc prawną, wsparcie socjalne, wymianę doświadczeń zawodowych oraz rozwój zawodowy i osobisty.

WZZ Forum-Oświata

Dołącz do nas.  Pracownicy z kolejnych szkół i placówek deklarują chęć wstąpienia do
WZZ  „Forum-Oświata
Tworzone są struktury Związku w innych województwach Czekamy również na Ciebie  Razem możemy więcej !!! 

WZZ Forum-Oświata

WZZ  „Forum-Oświata
reprezentując i chroniąc interesy pracownicze, starając się wychodzić naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom członków powołał  Zespół d/s Przeciwdziałania Dyskryminacji i Mobbingowi (dotyczy tylko Bydgoszczy 

 

 

Dlaczego  nastąpiła zmiana nazwy Związku ?

 

 

WZZ  Forum-Oświata w mediach

 

 

 

 Kontakt

Biuro Wolnego Związku Zawodowego 
Forum - Oświata

ul. 3 Maja 8/3
85-016 Bydgoszcz

tel/fax (52) 321-46-22

(52) 585-11-37
(52) 585-12-52 

wzzso.pl@gmail.com

 

Forum Związków Zawodowych